ДНЗ ”Ромашка”, Дмитрівка
Бердянський район, Запорізька область

Адміністрація

«Обрати професію за покликанням і присвятити їй  життя  -  це справжнє щастя»

Нехайчук Галина Єгорівна, завідувач


Освіта: відповідна вища педагогічна Запорізький  державний педагогічний інститут

Спеціальність за дипломом: педагогіка та психологія (дошкільна)

Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки та психології, методист  з дошкільного виховання

Педагогічний стаж: 39 років

 


Життєве кредо:  «Вірте в людей, і вони  зроблять все, щоб виправдати вашу довіру» (Максвелл Джон)

Моя професія

Завідувач ДНЗ дуже складна та копітка професія. Від кого залежить грамотна робота дошкільного навчального закладу? Звісно, насамперед, від керівника. У тому, що завідувач має бути хорошим керівником, організатором, ніхто не сумнівається.

Керувати професійно – справа складна. Справжній професіоналізм керівника- це уміння створити грамотний колектив. 

Дитячий садок не може бути схожим на школу чи інші навчальні заклади. Він – дитячий садок, він – для дітей. І той, хто там працює, має, насамперед, розуміти перспективу розвитку поки що маленької людини і нести за неї відповідальність. 

Завідувач дитсадочка повинен не тільки сам розуміти дітей, йому слід навчити цього вихователів і пильно стежити за їх педагогічною культурою. Керівник має бути на дві голови вище у своїх знаннях, адже, якщо немає педагогічної грамотності, культури у завідувача, годі цього вимагати й від колективу. 

Основа роботи керівника – це не керування, а подолання перешкод, які заважають нормально працювати колективу. 

Роки, проведені поряд з дітьми…Бачити те, як на твоїх очах відбувається становлення людської особистості - чи може бути щось краще, ніж дивитися в допитливі дитячі очі, довірливо держати в своїх руках тендітну дитячу долоньку?

Бути причетною до цього, впливати на розвиток і виховання дітей – це є сенсом мого життя і моєю роботою. 

Завданням педагогічного колективу, який я очолюю, є створення умов для розвитку компетентної особистості, поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення взаємодії з батьками. 

Зміст освітньої роботи з дітьми нашого дошкільного закладу відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компоненту дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти упродовж усього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. 

Один із основних принципів нашої роботи – це відкритість. Ми завжди готові поділитися досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Тому запрошуємо всіх бажаючих, небайдужих до проблем дошкільного дитинства, відвідати наш сайт.

Сподіваємось, що кожен знайде тут для себе корисну та цікаву інформацію. 

До основних напрямків діяльності завідувача ЗДО відносяться:

 1. Організація освітньо-виховного процесу ЗДО
 2. Забезпечення адміністративно-господарської роботи ЗДО
 3. Дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно- гігієнічних норм
 4. Організація харчування дітей
 5. Забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та систематичного підвищення кваліфікації працівників
 6. Забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки ЗДО, повітряного режиму
 7. Реалізацію державної політики в галузі освіти;
 8. Загальне керівництво всіма напрямками діяльності ЗДО у відповідності з його статутом і законодавства України;
 9. Розробка і впровадження програми розвитку ЗДО, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;
 10. Визначення структури управління ЗДО і штатний розпис в межах своєї компетенції;
 11. Вирішення навчально-виховних, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та іншіх питань, що виникають в процесі діяльності ЗДО.

ПРАВИЛА
прийому дітей до Дмитрівського закладу  дошкільної освіти «РОМАШКА»

1. Заклад дошкільної  освіти, власником (засновником) якого є Дмитрівська сільська рада (далі -ЗДО) забезпечує реалізацію прав дітей на здобуття дошкільної освіти, їхній фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;

2. ЗДО задовольняє потреби громадян відповідної території  (село Дмитрівка та село Шевченко) в здобутті дошкільної освіти;

3. Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівниками протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження дитини (копія)
 • копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)

4. Всі заяви батьків про прийом дитини до ЗДО реєструються в день надходження в спеціальному журналі постійного зберігання, який має бути прошнурованим, пронумерованим та скріпленим печаткою Дмитрівського закладу дошкільної освіти;

5. Керівник ЗДО зобов’язаний в трьохденний термін розглянути заяву та повідомити  заявника про результати розгляду;

6. За відсутності вільних місць на момент розгляду, подана заява зберігає свою чинність та обов’язково береться до уваги при послідуючих комплектуваннях (доукомплектуваннях) груп ЗДО;

9. Комісія розглядає заяви в порядку черговості їх реєстрації. За неможливості задовольнити всі подані заяви, в першочерговому порядку рекомендуються до зарахування діти:

 • батьки яких мають таку пільгу згідно чинного законодавства;
 • обидва батьки яких працюють;
 • батьки яких зареєстровані та фактично проживають в с. Дмитрівка та с. Шевченко;
 • із неповних сімей.

10. Органи влади можуть письмово клопотати про зарахування дитини до ЗДО за наявності відповідних підстав та умов;

11. Групи в ЗДО комплектуються:

 • за віковими ознаками;
 • різновікові групи.
 • забезпечується спискова та фактична наповнюваність груп:
 • для дітей віком до трьох років - 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років - 20 осіб;
 • для дітей різновікових груп - 15 осіб.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності (Андріївською ЦРЛ).

Прийом громадян

Шановні громадяни!

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутися до нашого дошкільного навчального закладу із пропозиціями, заявами та скаргами.

Час прийому завідувача:

Дні тижня

Часи прийому

Понеділок

8.00 - 10.00      

Середа

13.45 - 15.45

Четвер

8.00 - 10.00

 

Шановні батьки!

У ДНЗ «Ромашка» діють правила та вимоги, які допомагають правильно організувати час перебування у ньому ваших дітей. Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил:

 1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 8.15 та забирати – до 16.30.
 2. Якщо Ви привели дитину після 8.15, вам слід дочекатися, коли діти вашої групи повернуться з ранкової гімнастики  і передати дитину вихователю. Неприпустимо залишати дитину саму у приймальній кімнаті групи.
 3. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
 4. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та надзвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
 5. Своєчасно повідомляти адміністрацію, медичну сестру старшу, або вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності у ДНЗ за телефоном 94-5-57 або за номерами мобільних телефонів ваших вихователів.
 6. Вихователь  щодня оглядає дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороби (сипу, розчосу і т.п.), нездужання (головний біль, хворе горло, слинотеча та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі).
 7. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.
 8. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передавати дитину вихователю. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов’язаний передавати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за дорученням.
 9. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформлюється письмово.
 10. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім особам, батькам у нетверезому стані.
 11. Батьки вносять плату за харчування до 10 числа кожного місяця.
 12. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Логін: *

Пароль: *