ДНЗ ”Ромашка”, Дмитрівка
Бердянський район, Запорізька область

Основні Державні документи які регламентують роботу дошкільного навчального заклад

І. Нормативно-правова база
1.Конституція України.
2.Закон України «Про освіту».
3. Закон України «Про дошкільну освіту».
4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).
5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р.
6. Закон України «Про мови» 
7. Конвенція про права дитини.
8. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).
9. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.) 10. Власний статут дошкільного закладу.
ІІ. Установчі документи
1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305
2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306 
3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257
4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114
5. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.).
6. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).
ІІІ. Атестація
1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363). 
2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013}
ІV. Діловодство
1. Наказ МОН України « Про затвердження примірної інструкції з ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі» від 01.10.2012 р. №1059.
2. Інструкція «Про порядок ведення книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58.
V. Кадрове забезпечення
1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.
2. Перелік закладів і установ освіти, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 №909.
3. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №695. 4. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116».
VІ. Медичне обслуговування
1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).
2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу , затверджене Наказом МОЗ, МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному закладі».
VІІ. Методичний кабінет
1. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010).
2. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерства освіти України від 27 листопада 1997 р. №6.
VІІІ. Обладнання
1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509. 
2. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).
ХІ. Планування
1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009р .№1/9-455)
2. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№14/18-3082 від 26.07.2010).
3. Інструктивно-методичний лист МОН України "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році " від 13.06.2017 року № 1/9-322.
4. Інструктивно-методичний лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах.
5.Освітні програми:
• Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", О.І. Білан , за заг. ред.. О.В. Низковської. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 23.05.2017р. №1/11-4988
* Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбничка моралі», Л.В. Лохвицька, - Тернопіль: Мандрівець
* Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина», О.Каплуновська, І. Кичата, Ю. Палець, - Тернопіль: Мандрівець.
* Парціальна Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі «Грайлик», О. Березіна, О. Гніровська, Т. Линник, Тернопіль: Мандрівець.
Х. Психологічна служба
1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127.
2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.
3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439
4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864
ХІ. Оплата праці
1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102.
2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373
3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764
4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 №118
5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78
6. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437
7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298
8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557
ХІІ. Охорона життя і здоров’я
1. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».
2. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказом МОН України від 28.10.2008 №985).
3. Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280. 
4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах . 
5.Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693.
ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ
1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».
2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).
3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року).
4. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).
ХІV. Робота з батьками
1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667.
2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243.
3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).
4. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).
5. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714.
ХV. Стимулювання праці
1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898.
2. Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 11.07.2005 №402
ХVІ. Час відпочинку
1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998
2. Порядок надання щорічної основної відпустки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346
3. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402
4. Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 №36-455.
ХVІІ. Фізичне виховання
1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.).
2. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р
3. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486
4. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №4586. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах
ХVІІІ. Харчування
1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227. 
2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V.
3. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591
4. Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р
5. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329
6. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323. 
7. Лист МОН України від 08.10.2010 № 1/9-705»Про дотримання навчальними закладами вимог щодо якості та безпечності продовольчої сировини».

Логін: *

Пароль: *